Project managing -näkymässä on projekti-kohtaiset varmuuskopiointi-toiminnot, joilla saa kaiken tai jotain talteen toisaalla pidettäväksi tai hetkeä myöhemmin toisaanne vietäväksi.

Koko projektin kirjoituksineen, kuvineen ja muineen saa kietaistua zip-pakettiin yhdellä painikkeen painalluksella ja tarvittaessa samaisen zip-paketin voi raahata project list -näkymässä projektilistan päälle, jolloin tuon zip-paketin sisällöstä generoidaan uusi projekti. Huomioitavaa tuolloin on, että siinä samalla generoidaan uusiksi myös kaikki projektin käytössä olevat kuvakatalogit eli uutta projektia ei yritetä yhdistellä palvelussa mahdollisesti jo olevien kuvakatalogien kanssa.

Jos totta puhutaan, mahdollisuus sisällyttää yhteen varmuuskopioon useita projekteja ilman, että tehty varmuuskopio sisältää näiden projektien käyttämiä kuvakatalogeja useaan kertaan, on jo käytettävissä, mutta käyttäjän pitää ottaa kyseinen toiminnallisuus erikseen käyttöön potentiaalisesti runsaan palvelinkuormituksen vuoksi. Tällä tavoin generoidut varmuuskopiot voi drag'n'dropata project list -näkymään kuten muutoinkin (kuvakatalogeja ei moninkertaistettaisi, vaikka useampikin projekti käyttäisi samoja sellaisia).

Jos drag'n'drop -vaiheessa painaa Shift-painiketta ja kohdistaa siirron johonkin tiettyyn projektiin, ei tuolloin luoda uutta projektia, vaan varmuuskopiossa olevan projektin teokset sisällytetään kohteena olevan projektin osaksi (sisältää myös kuvakatalogit). Tästä on hyötyä esim. silloin, kun haluaa muodostaa yhden ison projektin teoksista, jotka ovat levittäytyneenä useaan muuhun projektiin.

Jos ei ole tarpeen varmuuskopioida koko projektia, vaan haluaa vain kirjoituksien kokoelmat projektista siten talteen, että ne voi ottaa käyttöön toisessa projektissa, saa nämä kirjoitukset käyttöönsä JSON-rakenteisena datana, jonka voi antaa syötetietona importing-näkymässä toista projektia varten. Item moving -näkymä ei mahdollistaisi kirjoituksien siirtelyä kuin yksittäisen projektin rajoissa.