Muutamassa näkymässä on melko tavanomaista, että näkymän korkeus kasvaa eri elementtien tilaa vievyyden vuoksi sen verran suureksi, että hiiren rullan hyödyntäminen (suositeltavaa) sivun vierittämisessä ei ole riittävää käyttömukavuuden ylläpysymisen mielessä, joten joidenkin näkymän osa-alueiden näkyvyyttä tai tilankäyttöä voidaan vaihdella kahden eri vaihtoehdon välillä. Vipu-säätimiä tällaiseen on mm. kirjoituksien hienosäätö -näkymässä. Samaiseen vipujen ryhmään on laitettu mukaan mahdollisuus listata kirjoitusten kokoelman kirjoitukset -listassa nekin kirjoitukset, jotka on toisaalla merkitty ei-osallistuviksi tai jotka ovat sijoittuneena kirjoitusten kokoelmaan, joka ei ole merkitty mukaan julkaistavaan teokseen.

Kirjoituksiin voi sisältyä useammanlaisia teksti-osia kuten ingressi ja mielipide (valikoima ei ole aivan stabiloitunut, joten varmastikin vielä muuttuu). Näiden kirjoittajalle näkymistä voi säätää asettamalla niitä valituilta osin näkyviin tai pois näkyvistä, joka yksitellen valiten tai esiasetuksia käyttäen. Jos jonkin teksti-osan laittaa pois näkyvistä, ei tämä poista teksti-osassa ollutta tekstiä, millä vältetään vahinkojen tapahtuminen. Nämä säädöt eivät vaikuta siihen, miltä kirjoitukset näyttävät lukijalle, sillä siihen vaikuttaa se onko tietyissä tekstikentissä sisältöä ja onko joissakin tapauksissa erillinen näkyvyys-asetus laitettu päälle kirjoituksien hienosäätö -näkymässä. Nämä säädöt vaikuttavat molemmissa näkymissä, joissa kirjoituksien tekstiä voi muokata.

Jotkin näistä vipusäätimistä eivät välittömästi aiheuta selkeää muutosta näkymässä. Tällaisia ovat esim. kirjoituksien hienosäätö -näkymän kuva-particularsien source-tiedon näyttäminen/piilottaminen.