Käyttäjäkohtaisiin asetuksiin sisältyvät myös ulkoisten palveluiden apikeyt ym. Vain CDN-osoite on näistä vaadittu ja välttämätön, muut ovat täysin optionaalisia. Ulkoisiksi palveluiksi pyritään valikoimaan sellaisia, jotka tuovat aitoa lisähyötyä julkaisusovelluksen käyttöön ja joista ei ole välttämätöntä maksaa heti ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen.

Jottei aivan välttämättä tulisi ottaneeksi vastuuta käyttäjien mahdollisesti erikseen maksamista ulkoisista palveluista, apikeyt tallennetaan ensisijaisesti käyttäjän selaimeen eväisteiksi. Jos apikeyt haluaa tallentaa tietokantaan, saa sitä varten esille vaihtoehtoisen "Save apikeys to database"-painikkeen painamalla Ctrl-näppäintä pohjaan. Hämmennyksen välttämiseksi apikeyt ovat tallennettuna vain jompaankumpaan, joko tietokantaan palvelimella tai paikallisesti eväisteiksi eli jommasta kummasta ne tullaan poistamaan tallennuksen yhteydessä.

Vaihtoehtoja hyödynnettäväksi ja käyttöön laitettavaksi on erittäin paljon. Käyttöön ovat päässeet ainakin joksikin aikaa MeaninCloud, DeepL, Wordnik, ABBYY, Sceenshot Machine, Mabbox, Positionstack, Newsapi, Mediastack ym.

Osa ulkoisista palveluista tulee käytetyksi vain ja ainoastaan yksityisesti kuten tehdessä tekstinkäännöstä kielestä toiseen, mutta jotkut kuten karttapalvelut ovat tavallaan myös hiukan ongelmallisia, sillä sellaisen apikey täytyy olla sisällytettynä sellaisten julkaistujen teoksien kirjoituksissa, joissa karttaa käytetään. Tällöin se on kenen tahansa sieltä huomioitavissa. Tämän ongelmallisuuden voi mahdollista poistaa tekemällä karttapalvelun käyttäjäasetuksissa lisäsäätöä esim. sen suhteen, millä domainilla sitä voidaan käyttää. Erityistä huomioitavaa julkisissa teoksissa mukana olevien apikeyden käytössä on myös se, että niiden käyttö voi olla ilmaista vain johonkin rajaan asti. Jotkin näistä palveluista tarjoavat reaaliaikaista tilastotietoa niiden käytöstä (esim. Mabbox: Maps Loads for Web (loads), Static Tiles API (tile requests) ja Temporary Geocoding API (requests).

SSL-sertifikaatin hankinta julkaisusovelluksen instanssille on suositeltavaa näitä ulkoisia palveluita käytettäessä, sillä selaimien toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kaikki verkko-osoitteeseen liittyvät evästeet siirtyvät jokaisen palvelimeen yhteydenoton mukana, jolloin suojaamaattomilla yhteyksillä esim. apikey voidaan kaapata tiedonsiirtoa salaa monitoroimalla. Apikeyn tallennus tietokantaan evästeiden sijaan mahdollistaa sen, että niitä ei niin usein siirretä palvelimelta selainpuolen käyttöön, mutta aina toisinaan kuitenkin.

Koska julkaisusovelluksen asiakkaalla on joka tapauksessa käytössään CDN-palvelun käyttäjätunnus (vaaditaan), samaisen palvelun tiedostojen säilömiseen ja jakamiseen tarkoitetun voi myös ottaa käyttöön, mikä on täysin optionaalista. Tähän tarvitaan tiedot "storage zone" ja "storage apikey", jotka luodaan CDN-palvelun asetuksissa. Julkaisusovelluksen asiakas voi niin valitessaan jakaa näitä tietoja niiden kanssa, joilla perustaa uudet käyttäjätunnukset julkaisusovelluksen admin-asetuksissa. Lisätietoa CDN Storagen hyödyntämisestä ohjeistuksen kirjoituksessa "Project files, CDN files ja importing via SFTP".