Adequates-näkymässä on tiedonkeruussa hienoisena apuna lisätiedon hakeminen linkin takaisesta sisällöstä heti sen jälkeen, kun linkin osoite on kirjoitettu Url-tekstikenttään ja käyttäjä on tehnyt kyseisen tekstikentän kohdistamattomaksi klikkaamalla jossain muussa kohdin samaista modaali-ikkunaa tai siirtymällä sarkain-näppäimellä seuraavaan visuaaliseen elementtiin. Tämän jälkeen linkin takaisen sivun otsikko haetaan automaattisesti ja täytetään sitä vastaava lomakkeen tekstikenttä. Samalla tulee generoiduksi myös "jonkinlainen" lyhykäinen luonnehdinta sivun tekstisisällöstä, mitä ei kuitenkaan tallenneta mihinkään. Sanalla "jonkinlainen" viitataan tässä siihen, että tämä summary-teksti ja mainittu sivun otsikkokin on kolmannen osapuolen API:a käyttäen haettu, eikä sille voi antaa juuri muita ohjeistavia parametreja kuin summary-tekstin toivotun pituuden. Kyseinen API on vain tiettyyn rajaan asti (per kuukausi) maksutonta käyttää. Koska tämä API yrittää ladata sivua, joka sille annettiin läpikäytäväksi, voi käydä niin, että aikaa kuluu ja mitään erityistä ei vaikuta tapahtuvan, mutta tämä johtuisi siitä, että linkin takainen palvelin ei vastaa kymmenissä sekunneissakaan mitään, mutta ei ole myöskään täysin saavuttamattomissa. Kun linkit tiedot lopulta saadaan, loputkin prosessoitavat linkit käydään läpi.

"Text editing"-näkymässä on tiedonkeruussa hienoisena apuna lisätiedon hakeminen linkin/id:n takaisesta sisällöstä. Nämä tiedot haetaan käyttämällä esim. YouTuben tarjoamaa oEmbed-formaattia noudattavaa lisäpalvelua. Tämä tietokysely palauttaa esim. nettivideon tapauksessa strukturoitua (eli koneluettavaa) tietoa mm. videon pituudesta, tekijästä ja korkeudesta pikseleissä. Osa näistä tiedoista ei tule missään vaiheessa käyttäjän nähtäville, mutta niitä hyödynnetään muulla tavoin.