Kun kirjoituksia eri projekteissa on paljon, voi niiden sisällön muistaminen käydä haastavaksi esim. tilanteessa, jossa on tarkoitus viitata yhdessä kirjoituksessa moneen muuhun, jossa käsitellään kauttaaltaan jotain tiettyä aihetta, on sanottu jotain erityistä tai joka voisi antaa ideaa uuteen kirjoitukseen.

Kirjoituksien löydettävyyden tällainen helpottaminen ei välttämättä ole aina pelkästään hyväksi, sillä voi myös olla parempi oman ajattelun hallinnan kannalta, että esim. eri aikakausina kirjoitettuja asioita tai eri aikakausiin liittyviä asioita ei tällä tavoin liitä toisiinsa, sillä tällaiset esivalmistelut saattavat jäädä pitkäksi aikaa sellaiseksi, vaikkei niille sitten kenties mitään käyttöä olekaan.

Kuitenkin, johonkin tavoitteeseen nähden hyödyllisten kirjoitusten etsiminen voi olla vaativa tehtävä, ja täten joissakin skenaarioissa on hyödyllistä, että on esivalittuna kirjoituksia, joita saattaa haluta löytää nopeammin myöhemmin.