Laitekohtaiset eroavuudet toiminnassa ovat eräitä syitä, jotka aiheuttavat perusteita vaihtaa joidekin toimintojen moodia. Esim. iPadilla käytettävällä Apple Pencilillä ei voi suorittaa leijutoimintoja, koska ne eivät mahdollista sellaista. Tämän vuoksi iPadia käyttäessä "placeholder quicklooks" kannattaa kytkeä pois päältä, jotta placeholderia täpäyttäessä tulisi avanneeksi mitään tilannetta sekoittavaa.

Sitenkin voi käydä, että yhteen kirjoitusten kokoelmaan alkaa kertyä vaikkapa satamäärin kirjoituksia, jolloin vertikaalisen skrollaamisen vähentämiseksi kirjoituksien listaavien taulukoiden enimmäiskorkeutta voi haluta rajoittaa. Tämä asetus vaikuttaa myös kuvasäilö-taulukoihin. Niitäkin kun voi kertyä hyvinkin paljon per kuvakatalogi.

Kokeellisia toimintoja ovat mm. rajaton katselualue (eng. infinite viewport) ja PDF export. Ensin mainittu toimii erinomaisen hyvin esim. Windows 11:llä, mutta monien mobiililaitteiden selaimilla huonommin. PDF export taasen toimii hyvin, jos sivukokona käyttää A4:ää, mutta muiden kokojen osalta toteutustapa on vielä harkinnassa.

Mobiililaitteita käytettäessä ei aina ole mukana erillistä fyysistä näppäimistöä, joten tuolloin valinta Show modifier key substitutes on hyödyllistää laittaa päälle.

Joskus jonkinlainen bugisuus on jollain laitteella niin ongelmallinen, että sen vuoksi jotain on parempi kytkeä pois päältä. Jostain syystä monet näistä ongelmista ilmenevät iPadilla, mutta sentään hyvin vähäisessä määrin. iPadilla kannattaa kytkeä päälle valinta "Disable position changeability of writing particulars". Se ei aiheuta muuta kuin sen, että tekstin editointi -näkymässä writingparticularsien järjestystä ei voi vaihdella, mikä on vähämerkityksellistä, koska se ei vaikuta kuin kyseisessä näkymässä particularsien silmäiltävyyteen. Käytännössä ongelmasta aiheutuu se, ettei writingparticularsien kuvaselitteitä pystyisi aloittamaan muokkaamaan täpäyttämällä niiden kohdalla.

Kuvat joita kuvakatalogeihin sijoitetaan voi valita konvertoituvan PNG-tiedostoformaattiin (JPEG:stä). Valinnan mahdollisuudet konvertoinneissa voivat monipuolistua kunhan esim. WebP-tiedostoformaatin tuki lisätään.

Näitä käyttäjäasetuksia on enemmänkin kuin mitä kuva antaa ymmärtää, kuten "Tighter UI", mikä tarkoittaa käyttöliittymän näkymien mm. visuaalisten elementtien väliin jäävän tilaan tiiviimpää käyttämistä ja kirjasimien koon pienentämistä. Kätevyyssyistä uusien kirjoituksien voi valita olevan ensisijaisesti "participating" tai "non-participating", josko sellaisellekin käyttäjäasetukselle on käyttöä. Valmistelussa olevien asioiden käytettävyyteen on myös joitakin käyttäjäkohtaisia asetuksia.