Projekti-tiedostot

Projektikohtaisesti on mahdollista tallennella mukaan tiedostoja, joilla ei välttämättä ole mitään erityisempää käyttöä, vaan ne ovat vain olleet jonkinlaisena aineistona tai ehkä ne ovat tiedostoformaatissa, joita julkaisusovellus ei voi sijoittaa esim. kuvakatalogeihin. Kaikenlaiset tiedostot voi drag'n'dropata taulun "Files" päälle, jolloin ne tallentuvat osaksi projektin tiedostoja, jotka päätyvät mukaan myös varmuuskopioihin ja jotka myös luodaan uusiksi, jos projekti importoidaan mukaan project listing -näkymässä. Tiedostojen vierellä on Download-painike, jolla tiedoston saa tarvittaessa ladattua erikseen käyttöön. Jossain vaiheessa käyttöön tulee myös file preview -toiminto, jolla voi esim. vilkaista mitä zip-paketti sisältää. Muutamien tiedostotyyppien osalta on jo katseltavissa sen sisältöä File preview -paneelissa (mm. zip-pakatut tiedostot, kuvatiedostot ja tekstitiedostot).

CDN-tiedostot

Jos tarkoitus tiedoston säilömisen lisäksi on voida jakaa niitä muiden kanssa julkisesti, voi tiedostoja siirtää (jo käytössä olevaan) CDN-palveluun, joka tässä tapauksessa on Bunnyn CDN Storage. Sen verran erillistä vaivaa täytyy nähdä, että luo Bunnyn asetuksissa Storage Zonen ja sille apikeyn (laitetaan julkaisusovelluksen käyttäjäasetuksissa ulkoisten palveluiden asetuksiin). Kyseistä apikeytä on kahdenlaista, joista toinen on read-only ja toinen readwrite. Jälkimmäistä tarvitaan tiedostojen siirtoon erikseen asennettavaa FTP-sovellusta käyttäen.

Jotta CDN:n kautta saavutettavat tiedostot näkyisivät CDN Files -taulussa, on niiden sijaittava hakemistossa, joka alkaa "project_" ja jonka jälkeen on sen projektin id-numero, josta on kyse. Loppuosa hakemiston nimestä voi olla mitä vain. CDN Files -taulukossa listattuna niiden kanssa samalla rivillä on url-linkki, joka on kyseisen tiedoston julkinen osoite. Sitä voi käyttää miten haluaakaan huomioiden, että koska kyse on CDN-palvelun kautta jaettavista tiedostoista, tiedostojen lataaminen netin ja täten Bunnyn kautta on maksullista.

Tätä samaista CDN-tiedostosäilöä voi käyttää myös esim. audio- ja videotiedostojen soittamiseen antamalla niihin viittaava julkinen osoite tekstin editointi -näkymässä (Embeddables-välilehti, Attach embeddable ja avautuvasta modaali-ikkunasta "Video file" tai "Audio file"). Tuolloin ei tarvitse käyttää erityisesti nimettyä hakemistoa, mutta Bunnyn ohjeista on luettava, kuinka julkinen osoite muodostetaan.

Koska projektien importointi suoraan selaimen kautta on rajoitettu 500 MB:aan, tätä suurempikokoiset varmuuskopio-tiedostot on importointia varten siirrettävä ensin CDN Storagen "importableprojects"-hakemiston alahakemistoon, jonka täytyy olla täsmälleen sama kuin julkaisusovelluksessa käytetty käyttäjätunnus. Tämän siirtämisen jälkeen ne näkyvät "Importable projects"-taulukossa yhdessä varmuuskopiokohtaisten painikkeiden "copy from CDN storage" ja "import" kanssa, joista ensin mainitulla varmuuskopio laitetaan siirtymään palvelimelle ja minkä jälkeen varsinainen importointi voidaan aloittaa. Siirto CDN Storagesta ei vie kuin lyhyen hetken, importoinnissa voi sitten kestää vähän kauemmin. Riippuen mitä rajoituksia Bunnyn asetuksissa on tehty, näitäkin tiedostoja voi jakaa julkisesti, mutta "importableprojects"-hakemiston sisältöä ei sentään voi listata julkisesti.

Projektin importointointi SFTP-sovelluksella

Project listing -näkymässä on rajoituksena 500 MB zip-paketoiduille tiedostoille, jotka sisältävät projektin varmuuskopion. Tätä suuremmat täytyy siirtää SFTP-sovelluksella ja jatkaa importointia toisin (toiminto on käytettävissä, mutta sille ei nykyisellään ole visuaalista painiketta).