Asunnot, hotellit ja toimistot oletetaan paikoiksi, joissa voi keskittyä esim. mielensä lepuuttamiseen, mutta häirinnällä vaikuttajat ovat jo kehittäneet yhteiskuntaan integroituneen ekosysteemin palveluntarjoajineen ja tutkimusmetodeineen ihmisten toiminnan luvattomaan tarkkailuun ja heihin vaikuttamiseensa. Tämä ekosysteemi voi eri osiltaan olla esim. kulttimaisesti, prakmaattisesti, systemaattisesti tai velvoitteisiin perustuvasti toimiva.

Kun kohteena oleva, riittävän noheva yksilö takaisinmallintaa, mistä on kyse, hän tunnistaa joutuvansa a) jatkamaan itse psykologian keskeneräisyyttä, b) luovimaan tietoturva-asiantuntijoiden välttelemässä tutkimustiedossa, c) taistelemaan psykiatrian näennäistieteisyyttä ja jonkinmoista taantuneisuutta vastaan, d) turhautumaan avustavien tahojen vajeeseen ja e) ihmettelemään, miksi asiasta käydyssä nettikeskustelussa pitäisi olla meritoituneen tahon "alustus" eli uutinen, artikkeli tjm.

Yksinkertaisimmillaan kyse on vedonlyöntimäisestä puuhastelusta, missä arvuutellaan henkilön reagoivuutta ärsyttämiseen, mutta kyse voi olla myös henkilön elämän ohjailusta vaivihkaa, kunnes hän on sopivasti ongelmissa ja hänet voidaan triggeroida käymään uhkailemaan vihanpurkauksilla. Omituiset julkiset tilanteet, joiden yhteiseen todellisuuteen nivoutuneisuutta media toisinaan avustaa, ovat usein kohdehenkilöön vaikuttamista, mutta kaikki eivät tietämättömyyksissään lue tilanteita samoin.

Vaikuttamisen pelillistämisessä merkittävänä tekijänä on priming-ilmiö, missä ärsyke kuten havainto tai ajateltu asia vaikuttaa myöhemmän, toisenlaisen sellaisen aiheuttamaan vasteeseen. Psykologian kirjallisuus kuitenkin määrittää tämän keskeneräisesti, vaikka käsitettä voitaisiin käyttää avustimena mielen orientoituneisuuden ja tuntemuksien valmistelun ymmärtämiselle. Täten olisi erikseen demonstroitava esim. animaation avulla, miten priming-ilmiö selitetään käyttökelpoisemmin.

Tietoturva-asiantuntijoidenkin ohitse puhujaksi olisi ryhdyttävä, koska tiettyjen samojen julkisuudessa olevuus on asettanut rajoja "hyväksyttävästä selitysaineistosta", vaikka esim. IEEE Xploressa on paljon tutkimustuloksia laitteiden näyttöjen rekonstruktiosta metrien etäisyydeltä, sekä eleiden ja liikkeen tunnistamiseen seinien läpi ym. Myös laitteiden suunnitteluvirheet ja rogue-tyyppiset palveluntarjoajien työntekijät jäävät mainitsematta sillä tapaa, että ne muodostuisivat osaksi muuta yhteiskunnallista keskustelua.

Häirinnällä vaikuttamista selittämällä päätyy helposti kunnianloukkauksenkin rajamaille, sillä jokaista spekulaatiota häirinnällä vaikuttamiseen osallistujasta vältellen jäisi jäljelle liian vähän kerrottavaa, mikä mainitussa ekosysteemissä hyvin tiedetään. Mitenkä tällaista sitten muka pitäisi käsitellä?